Virtuální prohlídka

Moderní učebny vybavené pro potřeby vzdělávání v 21. století a splňující evropské standarty pro vzdělávání s interaktivními tabulemi, počítači, tablety a dalším vybavením pro jednotlivé předměty vytváří podnětné prostředí pro žáky. Celá škola je pokryta kvalitním internetovým připojením. Žáci mohou využívat wifi připojení a svá zařízení k výuce, jsou jim poskytovány licence k využívání on-line učebnic, operačního systému Windows a Microsoft Office 365.

Přírodovědná učebna

Učebna cizích jazyků a informatiky

Učebna fyziky – chemie

 

Kmenová učebna 1.stupeň

Kmenová učebna 2.stupně

Tělocvična

Kuchyňka

Chodby

Jídelna