All posts by admin

27Dub/21

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, rozhodla podle  ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a  jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

Žáci uvedení v seznamu pod reg. číslem : 

2/20216/20218/20219/202110/202111/2021
12/202113/202114/202116/202118/202119/2021
23/202124/202125/202126/202129/202130/2021
31/202136/202137/202138/202139/202142/2021
44/202145/202146/202147/202149/202151/2021
52/202153/202154/202155/202158/202159/2021
60/202162/202163/2021   

jsou přijati k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace ve  školním roce 2021/2022.

RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy

06Dub/21

IT ve výuce

✅ Výuka na naší škole se bez IT techniky již neobejde. Využíváme ji nejen při výuce informatiky, ale ve všech předmětech – do hodin si bereme tablety nebo notebooky.

✅ Máme dvě plně vybavené počítačové učebny, které se využívají zejména pro výuku informatiky a cizích jazyků. Jedna z nich dostane o prázdninách zbrusu nový kabát i vybavení!

✅ Seznamujeme se i se základy programování. Na prvním stupni je to například pomocí tzv. ozobotů nebo ve vyšších ročnících programováním LEGO stavebnic.

06Dub/21

Práce s nadanými dětmi

Na naší škole rozvíjíme i děti, které jsou nadané, a to v programu QIIDO 💻

✅ Od 2. ročníku se děti v menších skupinách věnují aktivitám jako je třeba programování ozobotů a lego stavebnic.

✅ V rámci výuky si vyzkouší přírodovědné pokusy a objevují vztahy v přírodě.

✅ Naši učitelé jsou proškoleni a připraveni na práci s nadanými dětmi a individuálně se jim věnují.

16Bře/21

Virtuální den otevřených dveří

Záznam živého online vysílání ze Dne otevřených dveří, který proběhl na naší škole v úterý 16.3.2021.

Máte doma předškoláka? A přemýšlíte, na kterou školu ho zapsat? Pojďte se podívat na „starou komendu“ – individuální návštěvy probíhají  v týdnech od 15. do 26. března 2021. Svůj termín a čas návštěvy si zarezervujte na www.zapisstarou.cz.

09Bře/21

Zápis do 1.tříd ve školním roce 2021/2022

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce do základních škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, proběhnou v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro které děti je zápis do 1.tříd ve školním roce 2021/2022 určen?

 • Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou 6 let věku.
 • Byl-li v minulém školním roce povolen žákovi ředitelem školy odklad povinné školní docházky, je povinností zákonného zástupce se opětovně dostavit k zápisu k povinné školní docházce a přihlásit žáka, a to na základní školu podle svého výběru.

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zákonný zástupce vyplní formulář žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a doručí jej škole. Formuláře žádosti jsou ke stažení zde:  word (.doc), pdf (.pdf), dále jsou umístěny ve vestibulu školy a obdržíte je také v kanceláři školy.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. V případě osobního podání kopii vyhotovíme v kanceláři školy.

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce vyplní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky. Formuláře žádosti jsou ke stažení zde: word (.doc), pdf (.pdf), dále jsou umístěny ve vestibulu školy a obdržíte je také v kanceláři školy. Žádost je třeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (možno doporučení praktického lékaře pro děti a dorost)

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním v kanceláři školy (po-pá od 7.30 do 15.00 hodin)
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • do datové schránky školy (gyejt6p)

Kritéria přijetí dítěte na naší školu

 • Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu základní školy (Školské obvody Nový Jičín)
 • Děti s uděleným odkladem povinné školní docházky ředitelkou školy v minulém roce
 • Sourozenec žáka naší školy
 • Ostatní děti (děti, které nemají trvalé bydliště ve spádovém obvodě apod.)

Škola nabízí rodičům možnost prohlídky školy – rezervace zde. Pohled do výuky a další informace o škole naleznete také na www.zapisstarou.cz.

Informace o zápise a jeho organizaci vám podají:

04Bře/21

Přírodní vědy

Na druhém stupni můžete bádat a tak trochu i kouzlit! 🧪

✅V učebně fyziky a chemie uvidíte a vyzkoušíte si řadu pokusů. Nebo byste radši sestavili elektrický obvod? 💡

✅Krom pokusů druhostupňových žáků sem zavítají i mladší – buď v rámci projektové výuky nebo v hodinách pro nadané děti – QIIDO.

✅Další učebna přírodních věd skrývá nejnovější vybavení pro zkoumání pod mikroskopem – jak živé, tak neživé přírody. 🔬

✅Zkoumat můžete i lidské tělo, buňku nebo rentgenové snímky savců – každý si přijde na své! 🧬🩺

❓Chcete učebny vidět na vlastní oči? Zarezervujte si prohlídku na bit.ly/rezervace_terminu📆

28Úno/21

V naší družině

A co po škole? No přece do družiny! ⚽🖌😎

Nabízíme ranní a odpolední družinu od 6 do 16 hodin plnou zábavných, ale i vzdělávacích aktivit. 👍

✅ Každé poslední pondělí v měsíci je FILMOVÉ – chodíme do kina Květen.

✅ Když to počasí dovolí, trávíme čas venku na hřišti nebo se jdeme projít.

✅ Celým školním rokem nás provází téma – letos je to pirátská plavba po ostrovech poznání.

✅ Můžete vaše dítě přihlásit i do některého z kroužků: čtenářský klub, kuchtík, keramika, práce na počítači, florbal, aerobik, basket nebo laborky.

❓ A co dál? Podívejte se na video 👇 Chcete si prohlédnout celou naši školu? Zarezervujte si prohlídku na: bit.ly/rezervace_terminu📆

24Úno/21

Pojďte se podívat k nám do prvních tříd!

Co vaše děti jako školáky v 1. třídě čeká?

✅ Jsme součástí programu Začít spolu, takže žáci 1x týdně pracují v centerech aktivit – trénují tak spolupráci ve skupině, ale i samostatnost či porozumění zadání. V centrech žáky vede nejen třídní učitelka, ale také vychovatelka popřípadě asistent pedagoga. Děti tak mohou být rozdělené do menších skupin.

✅ Angličtina už od 1. třídy. A to metodou Jolly Phonics, která je propojená celým 1. stupněm, až do 5. ročníku. Anglicky se děti budou učit 1x týdně.

✅ Matematika metodou podle profesora Hejného – rozvíjí logiku, prostorovou představivovst a děti velmi baví. Zkrátka škola hrou 😊

👉 Máte doma plavce nebo přemýšlíte, že své dítě zapíšete do Laguny? S plaveckou školou Laguna úzce spolupracujeme a zajišťujeme přesun na bazén.❓

Chcete se na něco zeptat? Napište nám do zpráv nebo si rovnou zarezervujte prohlídku školy na bit.ly/rezervace_terminuTěšíme se na vaše děti i na Vás 🤩

21Úno/21

Prohlídka školy – rezervace termínu

Vážení rodiče,

v případě vašeho zájmu Vám nabízíme možnost prohlídky naší školy. Individuální návštěvy budou probíhat v týdnu od 15. do 19. března 2021. Svůj termín a čas návštěvy si zarezervujte na www.zapisstarou.cz.

Nemůžete se přijít podívat? Tak se v úterý 16. 3. 2021 v 16:00 připojte k virtuálnímu dni otevřených dveří – proběhne živé vysílání na našem Facebooku a my vás školou provedeme! Odkaz na živé vysílání najdete na výše uvedeném webu. Umožňujeme také návštěvy předškoláků mateřských škol, samozřejmě v rámci dodržení všech hygienických opatření. Těšíme na Vaše děti i na Vás.

Pedagogický sbor ZŠ Komenského 68

Zápis do 1.tříd

Vážení rodiče,

zápisy k povinné školní docházce do základních škol, jejichž zřizovatelem je město Nový Jičín, proběhnou v termínu od 6. dubna do 23. dubna 2021. Vzhledem k epidemiologické situaci proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Pro které děti je zápis do 1.tříd ve školním roce 2021/2022 určen?

 • Zákonní zástupci jsou povinni přihlásit k zápisu k povinné školní docházce všechny děti, které do 31. srpna 2021 dosáhnou 6 let věku.
 • Byl-li v minulém školním roce povolen žákovi ředitelem školy odklad povinné školní docházky, je povinností zákonného zástupce se opětovně dostavit k zápisu k povinné školní docházce a přihlásit žáka, a to na základní školu podle svého výběru.

Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Zákonný zástupce vyplní formulář žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a doručí jej škole. Formuláře žádosti jsou ke stažení zde:  word (.doc), pdf (.pdf), dále jsou umístěny ve vestibulu školy a obdržíte je také v kanceláři školy.

K žádosti zákonný zástupce přikládá kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie. V případě osobního podání kopii vyhotovíme v kanceláři školy.

Žádost o odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce vyplní formulář žádosti o odklad povinné školní docházky. Formuláře žádosti jsou ke stažení zde: word (.doc), pdf (.pdf), dále jsou umístěny ve vestibulu školy a obdržíte je také v kanceláři školy. Žádost je třeba doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a odborného lékaře nebo klinického psychologa (možno doporučení praktického lékaře pro děti a dorost)

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • osobním podáním v kanceláři školy (po-pá od 7.30 do 15.00 hodin)
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 • do datové schránky školy (gyejt6p)

Kritéria přijetí dítěte na naší školu

 • Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu základní školy (Školské obvody Nový Jičín)
 • Děti s uděleným odkladem povinné školní docházky ředitelkou školy v minulém roce
 • Sourozenec žáka naší školy
 • Ostatní děti (děti, které nemají trvalé bydliště ve spádovém obvodě apod.)

Škola nabízí rodičům možnost prohlídky školy – rezervace zde. Pohled do výuky a další informace o škole naleznete také na www.zapisstarou.cz.

Informace o zápise a jeho organizaci vám podají:


Společnost Novadida v loňském roce zpracovala e-book o školní zralosti, který Vás přehledně provede vším, co potřebuje dítě znát při nástupu do školy. Materiál je čtivě zpracovaný i pro rodiče a má velký ohlas.

E-book je zdarma ke stažení a k volnému šíření.

STAHOVAT JEJ MŮŽETE ZDE.