Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace, rozhodla podle  ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a  jiném vzdělávání (školský zákon), takto:

Žáci uvedení v seznamu pod reg. číslem : 

2/20216/20218/20219/202110/202111/2021
12/202113/202114/202116/202118/202119/2021
23/202124/202125/202126/202129/202130/2021
31/202136/202137/202138/202139/202142/2021
44/202145/202146/202147/202149/202151/2021
52/202153/202154/202155/202158/202159/2021
60/202162/202163/2021   

jsou přijati k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola Nový Jičín, Komenského 68, příspěvková organizace ve  školním roce 2021/2022.

RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy