Práce s nadanými dětmi

Na naší škole rozvíjíme i děti, které jsou nadané, a to v programu QIIDO 💻

✅ Od 2. ročníku se děti v menších skupinách věnují aktivitám jako je třeba programování ozobotů a lego stavebnic.

✅ V rámci výuky si vyzkouší přírodovědné pokusy a objevují vztahy v přírodě.

✅ Naši učitelé jsou proškoleni a připraveni na práci s nadanými dětmi a individuálně se jim věnují.